Nächste Termine für FES- und ASF-Seminare in Berlin

Fahrschule Kobe (Im Pico), Riesaer Str. 102, 12627

FES - Punkteabbauseminar
Kursbeginn: 03.02., Ende: 10.03.2017 ⇒ Webseite | Mobil: 0172 31 38 232

Fahrschule EinsZwei Drive (Schöneberg / Kreuzberg), Yorckstr. 48, 10965

ASF - Nachschulungsseminar für auffällig gewordene Fahranfänger
Kursbeginn: 10.02., Ende: 03.03.2017 ⇒ Webseite | Tel.: (030) 253 268 98

Fahrschule Europe, Langenscheidtstr. 12a, 10827

ASF - Nachschulungsseminar für auffällig gewordene Fahranfänger
Kursbeginn: 03.03., Ende: 31.03.2017 ⇒ Webseite | Tel.: 787 59 75

Fahrschule EinsZwei Drive (Schöneberg / Kreuzberg), Yorckstr. 48, 10965

ASF - Nachschulungsseminar für auffällig gewordene Fahranfänger
Kursbeginn: 31.03., Ende: 10.04.2017 ⇒ Webseite | Tel.: (030) 253 268 98